apmalšti

apmalšti
apmal̃šti intr. 1. kiek sumažėti, susilpnėti: Palaukė valandėlę, kad jos pasipiktinimas apmalštų . 2. apsiraminti: Tuomi ji tiktai išsigelbėjo, jog išsibuvo ten, kol ponas ir šunes apmalšo V.Piet. | prk.: Upė paręžia sprandą tarsi širsdama, paskui per vieną naktį apmalšta ir sugrįžta į krantus . 3. pritilti, aprimti: Nutilo senis, apmalšo ir kanklių balsai V.Piet. Kal̃bos dabar diduma apmalšo . \ malšti; apmalšti; sumalšti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apmalšti — apmal̃šti vksm. Paláuk, kõl jõs pỹktis apmal̃š …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • malšti — mal̃šti, ta, o intr. 1. darytis ne tokiam jaučiamam, silpnėti, švelnėti, mažėti: Kozetės skausmas buvo pradėjęs malšti rš. 2. rimti, tilti, nykti: Iš lengvo tilo žemė, malšo laukų balsai V.Piet. Jo raudojimai pamažu malšo rš. Audra pradėjo malšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumalšti — sumal̃šti intr. pasidaryti prislopintam, tyliam: [Garsai] tai sumalšta, tai vėl garsiau atsiliepia V.Piet. malšti; apmalšti; sumalšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”